Nedeľné kázne

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
Chlieb náš každodenný Matúš 6:11 Rastislav Betina 12. jún 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Vystúp z priemernosti Micheáš 4:1-14 Ľudo Fekete 05. jún 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Ducha neuhášajte 1. Tesalonickým 5:19-22 Juraj Kohút 29. máj 2016 00:29:30 Stiahni Audio
O dôvere Ján 8:1-11 Ľudo Fekete 22. máj 2016 00:31:23 Stiahni Audio
Jednota v Duchu Efezským 4:1-16 Tomáš Grulich 15. máj 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Viera našich matiek 2. Timoteovi 1:3-5 Martin Jurčo 08. máj 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Evanjelium pre služobníkov 2. Timoteovi Bohdan Roháček 01. máj 2016 00:41:09 Stiahni Audio
Príbeh o milosti 1. Korintským 15:10 Martin Jurčo 24. apríl 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Prečo neviem prečo? Kazateľ 3:11-14 Ľudo Fekete 17. apríl 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Zápas o posvätenie Martin Jurčo 10. apríl 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Môj Boh je väčší! Ale dokedy? 1. Mojžišova 14:1-4
Micheáš 7:7-8
Žalmy 63:4-5
Ľudo Fekete 03. apríl 2016 00:24:39 Stiahni Audio
Štyri moci lásky 1. Korintským 13:1-3
Ján 8:8-11
Ján 3:16
Ervin Mittelmann 14. február 2016 00:36:01 Stiahni Audio
Nežiadaj požehnanie od Boha, ktorému neslúžiš Izaiáš 58:1-10 Ľudo Fekete 07. február 2016 00:23:51 Stiahni Audio
Slovo pre Zbor Izaiáš 35:1-10 Martin Jurčo 31. január 2016 00:15:51 Stiahni Audio
Čo vidí viera Józua 2:1-14 Martin Jurčo 24. január 2016 00:29:42 Stiahni Audio
Koho hlas počúvať? Izaiáš 45:18-21 Ľudo Fekete 17. január 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Ježiš je Kráľ a Pán Lukáš 2:25-35 Martin Uhriňák 10. január 2016 00:37:33 Stiahni Audio
Staré zlaté časy? Izaiáš 43:16-21 Martin Jurčo 03. január 2016 00:33:52 Stiahni Audio
Božie Povolanie je väčšie ako... Efezským 2:10
2. Korintským 5:20
Židom 11:13
1. Petrov 2:11
1. Petrov 5:8
Rimanom 8:35-37
2. Timoteovi 1:12
1. Mojžišova 14:22-24
Rimanom 14:12-14
2. Korintským 12:9
2. Korintským 3:18
Ľudo Fekete 27. december 2015 00:30:37 Stiahni Audio
Božia láska je väčšia Rimanom 5:5-9 Ľudo Fekete 13. december 2015 00:00:00 Stiahni Audio