Nedeľné kázne

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
Oslava Božej moci Žalmy 146 Martin Jurčo 30. august 2015 00:34:16 Stiahni Audio
Paradox víťazstva Rimanom 12:9-21 Ľudo Fekete 23. august 2015 00:28:43 Stiahni Audio
Pohľad a pozvanie Boha Zjavenie 2:1-7 Martin Jurčo 16. august 2015 00:30:24 Stiahni Audio
Jednotlivec v zástupe ľudí Lukáš 13:10-17 Ľudo Fekete 09. august 2015 00:39:59 Stiahni Audio
Kresťan v trápení aj radosti Jakubov 1:21-22 Martin Jurčo 02. august 2015 00:29:42 Stiahni Audio
Z otroctva na slobodu, z Egypta na púšť Hozeáš 2:16-17 Martin Jurčo 26. júl 2015 00:29:53 Stiahni Audio
Hladanie pravdy Ján 8:31-36 Matúš Kušnír 19. júl 2015 00:24:30 Stiahni Audio
Odkaz Majstra Jána Husa Ján 18:37 Martin Jurčo 12. júl 2015 00:00:00 Stiahni Audio
Božie spôsoby záchrany 2. Mojžišova 12 Ľudo Fekete 05. júl 2015 00:31:05 Stiahni Audio
Občerstvenie unavených Židom 12:12-13 Martin Jurčo 28. jún 2015 00:22:50 Stiahni Audio
Skús to ešte raz Lukáš 5:1-11 Martin Jurčo 14. jún 2015 00:32:53 Stiahni Audio
Láska prejavovaná ľuďom 3. Jánov Štefan Ondovčák 04. jún 2015 00:29:01 Stiahni Audio
Ani sme nepočuli, že jestvuje Duch svätý Skutky 19:1-8 Martin Jurčo 24. máj 2015 00:00:00 Stiahni Audio
Ježiš je jediná skutočná nádej sveta 1. Petrov 3:13-22 Ján Máhrik 17. máj 2015 00:00:00 Stiahni Audio
Dobrá správa v zlom prostredí Títovi 3:3-8 Ján Henžel 10. máj 2015 00:38:22 Stiahni Audio
Náš zbor je dôležitý Efezským 1 Daniel Jurčo 26. apríl 2015 00:00:00 Stiahni Audio
Svet smútku a svet radosti Lukáš 24:13-35 Martin Jurčo 12. apríl 2015 00:25:31 Stiahni Audio
Štyri dôležité otázky, ktoré sa ma raz bude Pán pýtať Matúš 6:19-21
1. Korintským 3:10-17
Martin Jurčo 22. február 2015 00:00:00 Stiahni Audio
O manželstve Efezským 5:21-33 Ľudo Fekete 15. február 2015 00:30:15 Stiahni Audio
O správcoch Títovi 1:4-9 Martin Jurčo 08. február 2015 00:34:41 Stiahni Audio