Vzkriesenie Jairovej dcéry. Seriál: Modlitby k Pánovi Ježišovi Kristovi.

Dátum:
26. november 2008
Series:
Rečník:
Length:
33:51:00
Sermon Notes:
Mk 5.21-24, 35-43
Player needs JavaScript turned on.