O viere v Boha, o Márii.

Dátum:
18. október 2009
Series:
Rečník:
Length:
31:56:00
Sermon Notes:

O viere v Boha a o Márii.

A: Páčiť sa Bohu, Žid 11.1, 5-6. Niekoľko vecí, ktorými sa ľubime Bohu.

B: Ilustrácia pre vieru: Mária, matka Pánova.

Mária a 4 dogmy. Mária a protestanti.

Pán Ježiš bol syn Márie. Mária - učeník Pána Ježiša Krista.

Chválospev Márie, Lk 1.46-55.

Anjel zvestuje Márii posolstvo, Lk 1.26-38 a jej reakcia.

Záver: 4 muži veria a nesú ochrnutého k Ježišovi.

Kto prinesie dnes ľudí k Pánovi Ježišovi Kristovi? Sme to my?

 

Žid 11.1,5-6, Lk 1.26-38, Mk 2.1-12
Player needs JavaScript turned on.