kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Zápasiaci Ježiš Marek 14:32-42 Ľudo Fekete 13. marec 2016 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Peter zomiera ilúziám Marek 14:26-72 Martin Jurčo 06. marec 2016 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Ježiš je hostiteľ Marek 14:12-26 Martin Jurčo 28. február 2016 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Pomazaný kráľ zasahuje Marek 14:3-9 Ľudo Fekete 21. február 2016 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Štyri moci lásky 1. Korintským 13:1-3
Ján 8:8-11
Ján 3:16
Ervin Mittelmann 14. február 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
O manželstve Tibor Máhrik 10. február 2016 Prednášky, diskusie Stiahni Audio
Nežiadaj požehnanie od Boha, ktorému neslúžiš Izaiáš 58:1-10 Ľudo Fekete 07. február 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Slovo pre Zbor Izaiáš 35:1-10 Martin Jurčo 31. január 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Čo vidí viera Józua 2:1-14 Martin Jurčo 24. január 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Koho hlas počúvať? Izaiáš 45:18-21 Ľudo Fekete 17. január 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ježiš je Kráľ a Pán Lukáš 2:25-35 Martin Uhriňák 10. január 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Staré zlaté časy? Izaiáš 43:16-21 Martin Jurčo 03. január 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Bez strachu 2. Timoteovi 1:6-8 Ľudo Fekete 01. január 2016 Slávnosti Stiahni Audio
Môj rok Martin Jurčo 31. december 2015 Slávnosti Stiahni Audio
Božie Povolanie je väčšie ako... Efezským 2:10
2. Korintským 5:20
Židom 11:13
1. Petrov 2:11
1. Petrov 5:8
Rimanom 8:35-37
2. Timoteovi 1:12
1. Mojžišova 14:22-24
Rimanom 14:12-14
2. Korintským 12:9
2. Korintským 3:18
Ľudo Fekete 27. december 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Kľúč k Božej Milosti Títovi Martin Jurčo 25. december 2015 Slávnosti Stiahni Audio
Božia láska je väčšia Rimanom 5:5-9 Ľudo Fekete 13. december 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nečakaný dar Lukáš 1:26-38 Martin Jurčo 06. december 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh je väčší 1. Korintským 10:13
2. Korintským 4:7
Rimanom 5:8
Jakubov 1:17
Ľudo Fekete 29. november 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Radosť Pánová je vašou silou Nehemiáš 8 Peter Prištiak 22. november 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio