Martin Jurčo

Martin Jurčo
Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Dátum Length Séria Additional file
Ovocie ducha: dobrota 1. Mojžišova 13:1-18 23. november 2014 00:23:44 Ovocie ducha Stiahni Audio
Ovocie ducha: láskavosť 1. Kráľov 11:42-12:20 02. november 2014 00:33:23 Ovocie ducha Stiahni Audio
Ovocie ducha: trpezlivosť Jakubov 5:7-11 26. október 2014 00:28:59 Ovocie ducha Stiahni Audio
Ovocie ducha: pokoj 1. Samuelova 25:1-42 05. október 2014 00:00:00 Ovocie ducha Stiahni Audio
Ovocie ducha: radosť Nehemiáš 8:11-12 14. september 2014 00:00:00 Ovocie ducha Stiahni Audio
Ovocie ducha: láska Galatským 5:22-23
Ján 15:1-17
07. september 2014 00:00:00 Ovocie ducha Stiahni Audio
Potrebujeme duchovný rast? Galatským 5:13-26 31. august 2014 00:00:00 Ovocie ducha Stiahni Audio
Pán Ježiš a žena hriešnica Ján 8:1-11 27. august 2014 00:29:23 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Otvorenosť evanjelia Skutky 11:1-18 17. august 2014 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Víťazstvo nad strachom Izaiáš 41:10 20. júl 2014 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ježiš dáva dôkazy svojho Božstva Ján 5 02. júl 2014 00:41:51 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Podobenstvo o špongii Skutky 4:23-36
Ján 7:37
08. jún 2014 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ježiš zjavil svoj súd Ján 2:12-25 04. jún 2014 00:00:00 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Prečo prišiel Duch svätý? Ján 14:8-24 01. jún 2014 00:34:10 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh je medzi nami Žalmy 124 23. máj 2014 00:19:41 Noc kostolov Stiahni Audio
Ježiš zjavil svoju slávu Ján 1:1-25 21. máj 2014 00:00:00 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Sme takí veľkí ako ďaleko dovidíme Matúš 9:27-31 18. máj 2014 00:26:23 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Veľký prológ - Boh medzi nami Ján 1:1-18 07. máj 2014 00:00:00 Stredajšie kázne Stiahni Audio
O dávaní Lukáš 6:37-38 04. máj 2014 00:31:50 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Kristus však bol vzkriesený 1. Korintským 15:20 20. apríl 2014 00:00:00 Slávnosti Stiahni Audio