Martin Jurčo

Martin Jurčo
Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Dátum Length Séria Additional file
Boh vstupuje v Kristovi do života spravodlivých Matúš 23:1-12 08. december 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh vládne aj v márnici Efezským 2:1-10 17. november 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Veriaci má bohatstvo v Kristovi Efezským 1:15-23 27. október 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Živá cirkev ďakuje za milosť Efezským 1:1-14 06. október 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Chceš byť uzdravený? 29. september 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Dobrý pastier Žalmy 23 15. september 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nikdy sme nešli touto cestou Józua 3:1-17 01. september 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Cesta k plnosti života 1. Samuelova 7:1-12 25. august 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Bez Ducha Svätého sme bezmocní Skutky 1:8 14. júl 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Zázrak znovuzrodenia Ján 3:1-17 30. jún 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Duch Svätý Ježišov Zástupca a náš Učiteľ Ján 14:25-27
Ján 16:5-14
09. jún 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Obnova lásky Ján 21:15-19 28. apríl 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Daruj mi podiel na tvojom zmŕtvychvstaní 2. Timoteovi 1:3-12 21. apríl 2019 00:00:00 Slávnosti Stiahni Audio
Ježiš chystá aj pre pohanov cestu k Bohu Matúš 21:7-15 14. apríl 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Služobníci Najvyššieho 1. Petrov 4:10-11
1. Petrov 5:1-5
31. marec 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Poslanie cirkvi 24. marec 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vodca s pastierskym srdcom 1. Petrov 5:1-6 17. marec 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Keď dvaja nevidia to isté 4. Mojžišova 13-14 24. február 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Túžba po nesprávnej zmene 1. Samuelova 8:1-22 03. február 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nehanbím sa za svedectvo o Pánovi, lebo som posilňovaný Bohom 2. Timoteovi 1:1-8 27. január 2019 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio