Nedeľné kázne

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
Poslaný Jonáš 4 Tomáš Henžel 26. marec 2017 00:35:33 Stiahni Audio
Kde je Boh tu a teraz? Jakubov 1:1-18 Ervin Mittelmann 12. marec 2017 00:00:00 Stiahni Audio
Začal sa meniť Lukáš 9:28-36 Martin Jurčo 05. marec 2017 00:00:00 Stiahni Audio
Štyri Kristove priority času Marek 1:35-39 Martin Jurčo 26. február 2017 00:00:00 Stiahni Audio
Nemiň ciel 1. Mojžišova 2:18
Efezským 5:21-27
Matúš 22:34-40
Ľudo Fekete 19. február 2017 00:00:00 Stiahni Audio
Manželstvo - spolu na ceste 1. Mojžišova 2:24-25
Matúš 19:1-12
Radek Kalenský 12. február 2017 00:00:00 Stiahni Audio
Strom, v ktorom hniezdia vtáky Matúš 13:31-32 Marek Jurčo 05. február 2017 00:19:45 Stiahni Audio
Nepleťme si milosť so schopnosťou Žalmy 51:3-6
2. Korintským 32:21-26
Ľudo Fekete 29. január 2017 00:25:16 Stiahni Audio
Pôst - askéza alebo cesta k Bohu Izaiáš 58 Martin Jurčo 22. január 2017 00:00:00 Stiahni Audio
Vidieť za oponu Matúš 16:5-12 Ľudo Fekete 15. január 2017 00:23:05 Stiahni Audio
Žalm 23 Žalmy 23 Jozef Bán 08. január 2017 00:00:00 Stiahni Audio
Taktiky nepriateľa: nahlodávač 5. Mojžišova 1:19-32 Ľudo Fekete 04. december 2016 00:26:15 Stiahni Audio
Boh zvoní pri tvojich dverách Zjavenie 3:14-22 Martin Jurčo 27. november 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Taktiky nepriateľa: majster zvádzania Matúš 4:1-11 Ľudo Fekete 20. november 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Taktiky nepriateľa: falošní nepriatelia 1. Kráľov 12:1-19 Ľudo Fekete 13. november 2016 00:32:17 Stiahni Audio
Pohľad vpred 2. Kráľov 2:1-18 Tibor Máhrik 06. november 2016 00:31:33 Stiahni Audio
Ježiš Kristus - prototyp moderného lídra Lukáš 22:24-34 Ľudo Fekete 16. október 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Modlitba z kraja vesmíru Greg Goulart 02. október 2016 00:18:14 Stiahni Audio
Burčiak má silu vytlačiť štupel Marek 2:18-22 Martin Jurčo 28. august 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Slnko sa netočí okolo Zeme 1. Samuelova 13:1-14
Filipským 2:6-11
Ľudo Fekete 21. august 2016 00:31:45 Stiahni Audio