kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Izrael a my Ezechiel 36:24-28 Slavo Poloha 30. apríl 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Dostalo sa mi zlmilovania Ján 8:1-11 Martin Jurčo 23. apríl 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Dôsledok vzkriesenia: Boh je prítomný Ján 20:11-18 Martin Jurčo 16. apríl 2017 Slávnosti Stiahni Audio
Tri príbehy 2. Mojžišova 34:1-10 Ľudo Fekete 14. apríl 2017 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Na úpätí a na vrchu 2. Mojžišova 32:1-11 Marek Jurčo 09. apríl 2017 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Tri modlitby obnnovy Marek 1:14-20 Tomáš Grulich 02. apríl 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Poslaný Jonáš 4 Tomáš Henžel 26. marec 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Dôveruj krvi 2. Mojžišova 12:21-28 Ľudo Fekete 19. marec 2017 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Kde je Boh tu a teraz? Jakubov 1:1-18 Ervin Mittelmann 12. marec 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Začal sa meniť Lukáš 9:28-36 Martin Jurčo 05. marec 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Štyri Kristove priority času Marek 1:35-39 Martin Jurčo 26. február 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nemiň ciel 1. Mojžišova 2:18
Efezským 5:21-27
Matúš 22:34-40
Ľudo Fekete 19. február 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Manželstvo - spolu na ceste 1. Mojžišova 2:24-25
Matúš 19:1-12
Radek Kalenský 12. február 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Strom, v ktorom hniezdia vtáky Matúš 13:31-32 Marek Jurčo 05. február 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nepleťme si milosť so schopnosťou Žalmy 51:3-6
2. Korintským 32:21-26
Ľudo Fekete 29. január 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pôst - askéza alebo cesta k Bohu Izaiáš 58 Martin Jurčo 22. január 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vidieť za oponu Matúš 16:5-12 Ľudo Fekete 15. január 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Žalm 23 Žalmy 23 Jozef Bán 08. január 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Contemporary (Silvester) Daniel Bán 31. december 2016 Slávnosti Stiahni Audio
Ponížení (Vianočná bohoslužba) Filipským 2:6-8
Lukáš 2:6-7
Ľudo Fekete 25. december 2016 Slávnosti Stiahni Audio