Konferencia o rodine 2017

téma:

Rastieme spolu

Ako pomôcť svojim blízkym, aby sa stali takými ako ich stvoril Boh 

 

hostia: manželia Sochorovci

termín: sobota 13. mája 2017

Registračný poplatok: 5€/jednotlivec, 8€/manželský pár + 1€ na stravu na 1 dieťa

Pre deti od 5 do 12 rokov je pripravený samostatný program počas celej konferencie.

 

Program:

09:00 Biblický úvod

10:00 Seminár – blok 1: Objavovanie potenciálu

12:00 Obed

13:30 Seminár – blok 2: Vzájomná podpora

15:30 Seminár – blok 3: Pomoc v procese rastu

17:00 Koniec