Oznamy v nedeľu 6.1.2019

 • V pondelok 7.1. budeme mať o 18:00 prvé stretnutie staršovstva v tomto roku.
 • V stredu 9.1. nebude biblická hodina.
 • V rámci aliančného týždňa modlitieb budeme zdôrazňovať našu jednotu v rôznosti. Modlitebné stretnutia budú:
  • Streda 9.1. o 18:00 - AC (Archa)
  • Štvrtok 10.1. o 18:00 - ECAV
  • Piatok 11.1 o 18:00 - BJB (Archa)
  • Sobota 12.1. o 17:00 - CASD
  • Nedeľa 13.1. o 17:00 - CB, orientované na mladých ľudí
 • Pripravuje sa 16. ročník celoslovenského pobytu seniorov v horskom hoteli REMATA pri Handlovej.
  • Termín: 30.6. – 7.7.
  • Registrácia: do 28.2. + zaplatenie zálohy 85€
  • Cena za pobyt: 185€
  • Kontaktná osoba za zbor CBPO: Vierka Mitaľová
 • Pán Boh 3.1. povolal do večnosti Vojtěcha Asszónyi z CB Ostrava. Pohreb bude v sobotu 12.1. v modlitebni CB v Ostrave.
 • Rodine Juraja a Jarky Institorisovcom Pán Boh daroval syna Andreja.
 • Možno ste zaregistrovali, že v LV zhorel dom Igorovi Sallayovi brat Zuzky Jurčovej, ak by ste chceli pomôcť, pošlem vám informácie a číslo účtu.