Oznamy v nedeľu 12.5.2019

  • Ďakujeme kazateľovi Jankovi Verčimákovi za jeho službu.
  • Chcem  sa všetkým, ktorí ste sa zapojili do prípravy a realizácie konferencie a odovzdať poďakovanie delegátov konferencie a Rady CB za vynikajúcu službu počas konferencie CB a konferenčného zhromaždenia.
  • Vo štvrtok 16.5 bude o 18:00 zhromaždenie v Medzanoch.
  • V piatok večer a v sobotu celý deň bude v našej modlitebni kurz Detskej misie zameraný na vzdelávanie učiteľov besiedky.
  • Únia DM pripravuje Celocirkevný tábor pre deti od 6 do 12 rokov.
    Čas: od 28.7. do 4.8. Miesto: hotel Lomnistá, Jasenie. Cena 110€. Prihlasujte sa do 15.5. u vedúcich v besiedke, alebo cez web: http://bit.do/ePfHC