Oznamy v nedeľu 9.6.2019

  • V utorok 11.6. bude zhromaždenie v Medzanoch.
  • Vo štvrtok o 18:00 bude zhromaždenie v Medzanoch.
  • Budúcu nedeľu 19.6. bude kázať brat Željko Popovič zodpovedný vedúci za náš región v organizácii Gideonitov.
  • Staršovstvo rozhodlo zriadiť diakonickú skupinku, Kto by ste mali záujem zapojiť sa do diakonickej služby, prihláste sa do 30.6 u Ľuba Lorinca.
  • Ďakujeme Pánu Bohu za tých, ktorí úspešne ukončili vysokoškolské štúdium a gratulujeme im!