Oznamy v nedeľu 23.6.2019

  • V utorok 25.6. bude o 18:00 plánované stretnutie staršovstva zboru.
  • V stredu 26.6. máme vyhradený deň na modlitby a pôst, večer o 18:00 sa spolu stretneme k ukončeniu pôstu modlitbami.
  • Vo štvrtok nebude zhromaždenie v Medzanoch.
  • Vo štvrtok 27.6. bude o 18:00 stretnutie tímu, ktorý sa zaoberá myšlienkou zakladania školy Narnia v Prešove s potencionálnymi rodičmi a dobrovoľníkmi, ktorí uvažujú dať svoje deti do školy Narnia, alebo by mohli akýmkoľvek spôsobom pomôcť pri vzniku školy a jej fungovaní.
  • Budúcu nedeľu 30.6. bude na bohoslužbách o 10:00 vysluhovaná sviatosť Večere Pánovej.
  • Staršovstvo rozhodlo, že zriadi diakonickú skupinku, Kto by ste mali záujem pracovať v diakonickej skupine, prihláste sa do 30.6 u Ľuba Lorinca.
  • Staršovstvo rozhodlo aj o zriadení homiletickej skupinky, Kto by ste mali záujem pracovať v tejto skupinke, prihláste sa u kazateľa Martina Jurču.
  • Budúci týždeň odchádzajú naši seniori na celoslovenský týždenný pobyt na Remate. Prajeme vám Božie požehnanie, odpočinok, posilnenie viery a vnútornú duchovnú obnovu v spoločenstve.