Oznamy v nedeľu 7.7.2019

  • Budúcu nedeľu 14.7. budú bohoslužby o 10:00.
  • Kazateľ Jurčo dnes slúži a vysluhuje Večeru Pánovu v Michalovciach.
  • Staršovstvo v utorok 25.6. rozhodlo, že počas leta nebudú biblické hodiny, čo na druhej strane nebráni k neformálnemu stretávaniu sa, zdieľaniu, spoločnému čítaniu Písma a modlitbám za duchovnú obnovu!