Oznamy v nedeľu 8.9.2019

  • Vo štvrtok 12.9. bude o 18:00 zhromaždenie v Orkucanoch.
  • Od piatku 13.9. do nedele 15.9. bude v Liptovskom Mikuláši konferencia mladých Update. Modlime sa za mladú generáciu, aby ich Pán Boh oslovoval, formoval a viedol!
  • Chceme vás pozvať k modlitbám, ktoré by sme chceli mať každú nedeľu 9:30 – 9:45 v kancelárii zboru.
  • Budúcu nedeľu 15.9. bude v kostole Evanjelickej cirkvi o 18:00 koncert barokového telesa Il Cuore Barocco (Barokové srdce). Je to súbor mladých hudobníkov zameraných na historicky poučenú interpretáciu hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových rukopisov a traktátov.