Oznamy v nedeľu 17.11.2019

 • Ďakujme Bohu za 30 rokov slobody od komunistickej totality!
 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii konferencie Modlitebného spoločenstva Lýdia, ktorá bola včera.
 • V stredu 20.11. máme deň pôstu, modlitieb a prípravy pred Večerou Pánovou. K modlitbám sa stretneme o 18:00.
 • Vo štvrtok 21.11. bude o 8:30 modlitebné stretnutie za parlamentné voľby v Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Štefánikova 12.
 • V sobotu 23.11. bude v Českom Tešíme Spoločná konferencia CB z Českej aj Slovenskej republiky na ktorej je za každý zbor len jeden delegát. Za náš zbor sa zúčastní konferencie kazateľ Martin Jurčo.
 • V nedeľu 24.11. bude v rámci nedeľnej bohoslužby vysluhovaná sviatosť Večere Pánovej.
 • Konferencia Viera v práci s hlavnou témou: Slová sa musia stať telom sa uskutoční v hoteli Hutnik v Tatranských Matliaroch v dňoch 29.11-1.12.2019. Ak máte záujem sa jej zúčastniť, informujte sa u Daniela Bána.
 • Dostali sme ponuku kníh na Vianoce z Porta libri. Pozrieť a objednať si ich môžete u Zuzky Roháčkovej do budúcej nedele.
 • Katka Roháčková vydala 3. upravené vydanie knihy Pole ružovej príťažlivosti, ktorá je tiež na predaj.
 • Môžete si objednávať a predplatiť časopis Brána na rok 2020 u brata Alberta Straku do 21.11.2019. Predplatné na rok 2020 je 22,50€.
 • Podobne si môžete objednávať časopis Dialóg na rok 2020 u brata Petra Kailinga, predplatné je 22€.