Oznamy v nedeľu 1.12.2019

  • Brat kazateľ Jurčo je spolu s manželkou Hankou v Glasgowe. V prípade nevyhnutných záležitostí sa obráťte na brata Ferka Haníka, alebo kazateľa Petra Prištiaka z Hermanoviec.
  • Budúcu nedeľu 8.12. malo byť Zborové popoludnie, kde sme chceli spolu rozprávať o výchove detí a dorastencov v rodinách aj zbore. Z dôvodu konania viacerých akcií v advente staršovstvo zboru tento rozhovor preložilo na nedeľu 19.1.2020.
  • Srdečne pozývame na modlitby za parlamentné voľby v roku 2020, ktoré budú utorok 3.12. o 18:00 v klubovom centre DEPO Bratskej jednoty baptistov, Ďumbierska 30 (pri ZŠ Sibírska).
  • Kto ste si objednali časopis Brána na rok 2020, svoje príspevky vo výške 22,50€ za predplatné dajte bratovi Albertovi Strakovi.
  • Podobne si môžete objednávať časopis Dialóg na rok 2020 u brata Petra Kailinga, predplatné je 22€.