Oznamy v nedeľu 8.12.2019

  • Dnešná zbierka bude venovaná tým, ktorí boli nejakým spôsobom postihnutí výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici. Staršovstvo sa bude zaoberať správnym a účelovým nakladaním s vyzbieranými peniazmi, prípadne aj ďalšími príjmami - nakoľko nám niektorí avizovali, že sa chcú podieľať na zbierke cez náš zbor. Pokiaľ by ste chceli prispieť a nie ste dnes pripravení, bude otvorená možnosť prispieť aj budúcu nedeľu do pokladničky vo vestibule, resp. môžete aj prevodom na účet zboru SK45 0900 0000 0000 9628 5564 s variabilným symbolom 6122019.
  • Ďakujem za vaše modlitby a akúkoľvek vašu podporu spoluobčanom nášho mesta! Vyjadrujeme všetkým zarmúteným a postihnutým našu účasť v ich strate, potešenie a nádej, ktorú máme v Kristovi!
  • Ak viete o niekom, kto by potreboval našu pomoc, dajte, prosím, vedieť bratovi kazateľovi Jurčovi!
  • Dnes malo byť Zborové popoludnie, kde sme chceli spolu rozprávať o výchove detí a dorastencov v rodinách aj zbore. Staršovstvo tento rozhovor preložilo na nedeľu 19.1.2020.
  • V utorok 10.12. bude o 16:00 homiletická skupinka.
  • V utorok 10.12. bude plánované stretnutie staršovstva zboru o 18:00.
  • V sobotu 14.12. bude od 9:00-14:00 v jedálni Biblická škola pre služobníkov z rómskych spoločenstiev.
  • V sobotu 14.12. bude o 15:30 nácvik besiedky na detskú slávnosť, ktorá bude v nedeľu 22.12. o 10:00.