Mimoriadny oznam ohľadom bohoslužieb

Milí bratia a sestry, priatelia,

pozdravujem Vás v tejto veľmi zvláštnej dobe pozdravom Pána Ježiša Krista: Pokoj  Vám!  

Iste mnohí z vás sledujete situáciu nielen v našej krajine, ale v celej Európe a aj za hranicami EÚ čo sa týka šírenia koronavírusu. Dnes sme sa stretli kazatelia z nášho seniorátu v Košiciach a na stretnutí bol aj predseda Rady CB brat Štefan Evin. Hovorili sme okrem iného aj o preventívnych opatreniach, ktoré ohlásil za krízový štáb SR a hlavného hygienika predseda vlády SR Peter Pellegrini. Chcem Vás informovať o tom, aký to má dopad na našu cirkev a konkrétne náš zbor. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že to nie sú represívne opatrenia, ale prevencia a veriaci ľudia majú ísť príkladom v dodržiavaní zákonov.

Predovšetkým, nedajme priestor pre paniku. Koronavírus je nebezpečný, musíme byť mimoriadne opatrní a dodržiavať všetky pravidlá hygieny a správania sa tak, ako to naše úrady (vrchnosť) prezentujú v médiách. Buďme ohľaduplní najmä voči najstarším ľuďom, ktorí môžu byť vírusom najviac ohrození, nevystavujme ich zbytočnému riziku. Ak by však niekto potreboval s niečim pomôcť (napr. zabezpečiť potraviny, alebo odviesť ich niekde) buďme otvorení im pomôcť! Buďme zodpovední a povzbudzujme sa k viere, k skutkom milosrdenstva, k bratsko-sesterským vzťahom a tiež aj k pokániu. Významnou biblickou pravdou je, že často národné tragédie a nešťastia znamenali súčasne aj výzvu k pokániu.

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného rušíme všetky spoločné bohoslužby, aktivity, ktoré prebiehajú v modlitebni CB v Prešove minimálne do 23.3. V praxi to znamená, že nebudú modlitebné stretnutia, biblické hodiny, dorast -  STARter, nedeľné bohoslužby, príprava ku krstu, nácviky hudobných skupín. Zrušili sme aj návštevu a seminár Tomáša Grulicha v sobotu 14.3. aj plánované Výročné členské zhromaždenie (22.3.) sa uskutoční po Veľkej noci. Presný termín vám včas oznámime po rozhodnutí staršovstva. Na zborových staniciach v Medzanoch a Orkucanoch tiež nebudú spoločné zhromaždenia.

V dnešnej dobe sa dá dočasne nahradiť spoločenstvo osobným budovaním viery štúdiom Biblie a počúvaním starších kázní z nášho kanála youtube https://www.youtube.com/channel/UCXf7-yNwozAFZ2Dh0E_JwFg?view_as=subscriber, alebo aj z iných zborov CB. Pokúsime sa v nedeľu 15.3. a 22.3. zabezpečiť live prenos neverejných bohoslužieb z nášho zboru. Sledujte nás.

Mimoriadne chvíle si vyžadujú aj mimoriadny opatrenia. Využime to. Nech je tento čas nášho "vzájomného odlúčenia" priestor k skúmajúcim modlitbám v duchu Písma: Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti! Žalm 139,23-24

Váš v láske Kristovej

Martin Jurčo