Oznamy v nedeľu 15.11.2020

 • Vláda SR ohlásila zmeny v organizovaní bohoslužieb. Pre nejasnosť nariadení zatiaľ ostávame v pôvodnom režime, ak sa niečo zmení, dáme vám mailom vedieť, alebo sa informujte u kazateľa.
 • V stredu bude o 18:00 ZOOM biblická hodina. Prečítajte si Mk 2,13n
 • V piatok bude od 18:00 dorast.
 • V nedeľu budú bohoslužby o 10:00, modlitebňa sa môže naplniť do polovičnej kapacity. Ak sa rozhodnete zostať doma, sledujte nás online cez YouTube kanál.
 • V zbore je niekoľko aktívnych, rôznorodých skupiniek, ktoré sa stretávajú cez týždeň cez ZOOM. Ak máte záujem sa pripojiť, prípadne založiť novú skupinku, kontaktujte kazateľa zboru.
 • Emailom dostali rodičia podklady ku kázni pre deti.
 • Staršovstvo zboru vyhlásilo účelovú zbierku na pomoc zboru CB vo Vranove n/T, ktorý robí rekonštrukciu modlitebne. Keďže nemáme spoločné zbierky, svoje dary zašlite do 20.11. na účet zboru CB v Prešove:
  IBAN: SK45 0900 0000 0000 9628 5564, VS: 8118, KS 0558,
  alebo použite priložený QR kód. Ďakujeme!