Oznamy v nedeľu 6.6.2021

Dnes večer o 19:00 sa stretneme k modlitbám cez ZOOM. Pripojte sa cez prihlasovacie údaje, ktoré používame v stredu.

V utorok budeme mať staršovstvo o 19:00 cez ZOOM.

V stredu o 18:00 sa stretneme cez ZOOM k Premýšľaniu nad Bibliou. Do prázdnin sa takto budeme stretávať. Pokračujeme štúdiom z evanjelia podľa Marka 9,30-41. Kráľ sa prejavuje ako Služobník.

V piatok bude o 17:00 stretnutie zamerané na prípravu členov do zboru.

V piatok bude mať o 18:00 stretnutie klub dorastu - STARter.

V nedeľu bude besiedka o 8:30 cez ZOOM. 

V nedeľu 13.6. budú bohoslužby o 10:00. Prešovský okres je v žltom pásme, môžeme naplniť 50% kapacitu modlitebne, čo je v našom prípade do 250 ľudí. Budeme mať slávnosť prijímania do zboru a vysluhovanú Večeru Pánovu.

Konferencia zborov CB bude v sobotu 19.6. v Banskej Bystrici.

V nedeľu 20.6. bude Výročné členské zhromaždenie spojené s voľbou správcu zboru a staršieho zboru. Prosím, rezervujte si čas. V túto nedeľu nebude Večera Pánova.

V mesiaci jún ju budeme vysluhovať dva krát: 13.6. a 27.6.

Pokračujeme streamovaním cez YouTube. Odoberajte nás kanál.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!