Oznamy v nedeľu 20.6.2021

Dnes večer o 19:00 sa stretneme k modlitbám cez ZOOM. Pripojte sa cez prihlasovacie údaje, ktoré používame v stredu.

V stredu o 18:00 sa stretneme cez ZOOM k Premýšľaniu nad Bibliou. Do prázdnin sa takto budeme stretávať. Pokračujeme štúdiom z evanjelia podľa Marka 10,1-12. O rozvode.

V piatok bude mať o 18:00 stretnutie klub dorastu - STARter.

V nedeľu 27.6. budú bohoslužby o 10:00. Prešovský okres je v žltom pásme, môžeme naplniť 50% kapacitu modlitebne, čo je v našom prípade do 250 ľudí. 

Budúcu nedeľu pripravujú vedúci besiedky výlet na Šarišský hrad. Pozvané sú deti, rodičia, aj ostatní.

Pokračujeme streamovaním cez YouTube. Odoberajte nás kanál.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!