Oznamy v nedeľu 17.10.2021

Od pondelka 18.10. ostáva okres Prešov stále v 1. stupni varovania - červená farba. Podľa zborového COVID automatu budeme mať nasledujúci týždeň akcie v modlitebni pre OTP (Očkovaní, Testovaní, po Prekonaní COVID-u). Maximálne môže byť prítomných na akcii 125 ľudí.

Prosíme o porozumenie a na vyzvanie sa preukážte potvrdením o očkovaní, testovaní, či po prekonaní Covidu (max. 180 dní) službukonajúcemu bratovi.

Respirátor a zoznam zúčastnených s telefónnym číslom sú povinné! Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

Program budúci týždeň:

  • v stredu o 18:00 biblické štúdium
  • v piatok o 18:00 dorast
  • v sobotu o 17:00 nácvik spevokolu na 40. výročie posviacky modlitebne
  • v nedeľu o 10:00 besiedka pre deti
  • v nedeľu o 10:00 bohoslužba

V nedeľu večer o 18:00 máme modlitby cez ZOOM.

Staršovstvo rozhodlo, že na budúci rok chceme zorganizovať Letný zborový pobyt 2022. Termín je od 15.8.-20.8.2022. Miesto budeme hľadať podľa toho, koľko ľudí sa prihlási. Predbežne sa môžete zapisovať na papier vo vestibule.

Staršovstvo rozhodlo, že budúcu nedeľu 24.10. budeme mať účelovú zbierku pre Integru. Chceme podporiť projekt Hlad v Jemene. Pozri https://integra.sk/kampane/hlad-v-jemene/ Podporiť môžete aj na účet zboru s VS 2410. Ďakujeme!

Prosíme, ak chcete podporiť núdznych, urobte tak cez sociálny fond. Nedávajte im peniaze ani šatstvo. Ďakujeme!

Nedeľné bohoslužby streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť priamou platbou na účet zboru. 

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!