Oznamy v nedeľu 7.11.2021

Od pondelka 8.11. je okres Prešov zaradený v 2. stupni varovania - bordová farba. Podľa zborového COVID automatu budeme mať nasledujúci týždeň akcie v modlitebni prevažne LEN pre OČKOVANÝCH. Počet nie je obmedzený.
Prosíme o porozumenie a na vyzvanie sa preukážte potvrdením o očkovaní službukonajúcemu bratovi.
Respirátor a zoznam zúčastnených s telefónnym číslom sú povinné! Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

Program:

  • dnes večer o 18:00 máme modlitby cez ZOOM
  • v stredu o 18:00 biblické štúdium
  • v piatok bude dorast o 18:00 v režime OTP
  • v nedeľu o 10:00 bohoslužba 
  • v nedeľu o 10:00 besiedka pre deti

V pondelok zomrela sestra Alžbeta Ferenčíková. Pohreb bude v 8.11. o 11:00 v Dome smútku. V obradnej sieni môže byť max. 25 ľudí, prevažne pre rodinu. Nad hrobom už nie je limitovaný počet. Pokúsime sa zabezpečiť nahrávanie rozlúčky.

Staršovstvo rozhodlo, že na budúci rok chceme zorganizovať Letný zborový pobyt 2022. Termín je od 15.8.-20.8.2022. Miesto budeme hľadať podľa toho, koľko ľudí sa prihlási. Predbežne sa môžete zapisovať na papier vo vestibule.

Nedeľné bohoslužby streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť priamou platbou na účet zboru. 

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!