Oznamy v nedeľu 21.11.2021

Od 22.11. sa menia pravidlá v Covid Automate. Prešov je v 2. stupni varovania - bordová farba. Nasledujúci týždeň budú akcie v modlitebni v režime OP – očkovaní a prekonaní Covid + deti od 2-12 rokov, ktoré musia absolvovať testy. Počet ľudí je obmedzený na maximálne 100. Pod OP sa myslia osoby, ktoré sú:

 • kompletne zaočkované osoby 1 rok od ukončenia základnej očkovacej schémy,
 • osoby po prekonaní covidu-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného PCR testu) 1 rok od prekonania covidu-19,
 • osoby po prekonaní covidu-19 potvrdeného PCR testu nie staršieho ako 180 dní,
 • deti mladšie ako 2 roky,
 • deti od 2 do 12 rokov s testom (48-hodinový antigénový test alebo 72-hodinový PCR test).

Prosíme o porozumenie a na vyzvanie sa preukážte potvrdením o očkovaní, či prekonaní Covid ochorenia, resp. výsledkom testu dieťaťa službukonajúcemu bratovi.

Respirátor a zoznam zúčastnených s telefónnym číslom sú povinné! Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

Program:

 • dnes večer máme o 18:00 ZOOM modlitby
 • v stredu o 18:00 biblické štúdium
 • v piatok bude dorast o 18:00
 • v nedeľu o 10:00 bohoslužby
 • v nedeľu bude o 9:00 besiedka pre deti ONLINE
 • čo sa týka vianočnej slávnosti detí, pracovníci s deťmi rozpošlú demo nahrávky piesní, prosíme rodičov, aby sa to spolu s nimi naučili a pripravíme špeciálne stretnutie k nahrávaniu. Ďakujeme!

Máme na predaj úvahy na každý deň od Rastislava Betinu: Ako bolo na počiatku. 

Dostali sme vianočnú ponuku z Porta libri, ešte dnes si môžete objednať u Hanky Jurčovej.

Objednajte si časopis Dialóg na rok 2022 u Petra Kailinga.

Modlime sa za chorých.

Staršovstvo rozhodlo, že na budúci rok chceme zorganizovať Letný zborový pobyt 2022. Termín je od 15.8.-20.8.2022. Miesto budeme hľadať podľa toho, koľko ľudí sa prihlási. Predbežne sa môžete zapisovať na papier vo vestibule.

Nedeľné bohoslužby streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť priamou platbou na účet zboru. 

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!