Oznamy v nedeľu 28.11.2021

Pre nepriaznivú pandemickú situáciu vláda SR vyhlásila núdzový stav a s tým spojený lockdown zatiaľ do 9.12.2021. Dotýka sa to aj cirkvi a aj očkovaných. Pre nás to znamená, že nedeľné bohoslužby budeme mať o 10:00 iba online cez YouTube kanál zboru https://www.youtube.com/c/CbpoSk/live 

Ostatné stretnutia budú cez ZOOM. Vyžiadajte si prihlasovacie údaje, ak máte záujem sa zapojiť. 

  • nedeľa o 18:00 modlitby
  • streda o 18:00 biblické štúdium
  • piatok o 18:00 dorast 
  • nedeľa o 9:00 besiedka

Nedeľné bohoslužby streamujeme o 10:00 cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!