Online bohoslužby

Milí priatelia, bratia a sestry,
všetci sledujeme nepriaznivú pandemickú situáciu a iste ste zaregistrovali, že vláda SR opäť vyhlásila núdzový stav a s tým spojený lockdown zatiaľ do 9.12.2021. Minister zdravotníctva avizuje jeho predĺženie do Vianoc, ak sa situácia nezlepší. Dotýka sa to aj cirkvi a aj očkovaných. Pre nás to znamená, že nedeľné bohoslužby budeme mať o 10:00 iba online cez YouTube kanál zboru https://www.youtube.com/c/CbpoSk/live 

Pozývam vás, aby ste si na tieto bohoslužby sadli spolu s rodinou s otvoreným srdcom a modlitbou za kazateľa a všetkých slúžiacich i počúvajúcich. Spievajme si v našich domácnostiach adventné piesne a chvály Bohu za to, že prišiel do nášho sveta a priniesol nám všetkým záchranu a nádej večného života.

Podobne cez ZOOM sa stretnú deti na besiedke, k premýšľaniu nad Bibliou, modlitbám, aj ostatnú skupinky, tak ako v prvej polovici tohto roka. Ak potrebujete prihlasovacie údaje, kontaktujte ma!

Nie je to ideálny stav, ak nemôžeme byť spolu naživo, ale v pokore a adventnom očakávaní prijmime tieto obmedzenia a modlime sa za našu krajinu, za našu vládu, parlament a prezidentku. Modlime sa za všetkých zdravotníkov, ktorí sú množstvom pacientov veľmi vyčerpaní. Modlime sa za chorých z nášho zboru, ale aj okolo nás. Modlime sa za náš zbor, nech nás tento covidový čas nerozdeľuje a nevzdiaľuje, ale hľadajme možnosti spoločného dialógu, porozumenia a povzbudenia. 

Nech vás milosrdný Otec všetkých spoločne žehná a chráni, nech rozjasni nad vami svoju tvár a nech vám udelí pokoj!

Martin Jurčo