Oznamy v nedeľu 19.12.2021

Aj keď je povolené stretávať sa v obmedzenom režime, staršovstvo rozhodlo, že vianočné bohoslužby máme cez YouTube kanál zboru https://www.youtube.com/c/CbpoSk/live:

  • 24.12. - Štedrý večer o 15:00
  • 25.12. - 1. Sviatok Vianočný o 10:00 spoločná seniorátna bohoslužba
  • 26.12. - 2. Sviatok Vianočný o 10:00

Nedeľné bohoslužby streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!