Oznamy v nedeľu 24.4.2022

V pondelok budú o 18:00 modlitby cez ZOOM.

V utorok sa stretne staršovstvo o 20:00 cez ZOOM.

V stredu Biblické štúdium o 18:00.

V piatok dorast o 18:00.

V sobotu o 17:00 máme modlitby v ukrajinskom jazyku.

V nedeľu budú bohoslužby o 10:00 s Večerou Pánovou. Besiedka pre deti nebude.

V dňoch 28.4.-30.4. bude v Poprade konferencia Máme čo zvestovať. Staršovstvo schválilo príspevok členom zboru 40€. Refundujeme ho po konferencii.

Tento týždeň sa kazateľ s rodinou sa presťahoval. Ďakujeme za pomoc.

Zbierka na pomoc Ukrajine stále prebieha, prispieť môžete na účet zboru s VS 2402, alebo dať pokladníkovi zboru. Ďakujeme, že myslíte na vojnou postihnutú Ukrajinu, vďaka za vaše štedré príspevky!

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!