Nedeľné kázne

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
Chladnúcemu zboru Efezskému Michal Lapčák 09. november 2014 00:30:22 Stiahni Audio
Čo nám dáva viera 1. Samuelova 16:1-17:37 Peter Ferík 19. október 2014 01:00:03 Stiahni Audio
Poznanie evanjelia prináša zmysel Kolosenským 1:3-6 Ľudo Fekete 12. október 2014 00:22:05 Stiahni Audio
Nádej pre ženy a psov Marek 7:24-30 Josef Sýkora 28. september 2014 00:31:28 Stiahni Audio
Božia láska a Kristova trpezlivosť 2. Tesalonickým 3:5 Ľudo Fekete 21. september 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Pošli to ďalej 2. Korintským 5:14-21 Ľudo Fekete 24. august 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Otvorenosť evanjelia Skutky 11:1-18 Martin Jurčo 17. august 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Ako Duch sväyý prepája realitu večnosti s realitou dneška Skutky 9:31-43 Ervin Mittelmann 10. august 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Sme živým mostom ku Kristovi Kolosenským 2:6-7
Matúš 7:24-25
Daniel Jurčo 03. august 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Víťazstvo nad strachom Izaiáš 41:10 Martin Jurčo 20. júl 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Pokánie Ján Verčimák ml 06. júl 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Svetlo v temnom údolí Žalmy 23 Ľudo Fekete 29. jún 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Podobenstvo o špongii Skutky 4:23-36
Ján 7:37
Martin Jurčo 08. jún 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Prečo prišiel Duch svätý? Ján 14:8-24 Martin Jurčo 01. jún 2014 00:34:10 Stiahni Audio
Neboj sa, skoč! Matúš 10:38-39 Ľudo Fekete 25. máj 2014 00:29:02 Stiahni Audio
Sme takí veľkí ako ďaleko dovidíme Matúš 9:27-31 Martin Jurčo 18. máj 2014 00:26:23 Stiahni Audio
O dávaní Lukáš 6:37-38 Martin Jurčo 04. máj 2014 00:31:50 Stiahni Audio
Kde nájdem múdrosť? 1. Kráľov 3:4-15
2. Timoteovi 3:16
Martin Jurčo 09. marec 2014 00:24:55 Stiahni Audio
Evanjelium v centre života Židom 12:1-11 Štefan Evin 23. február 2014 00:40:08 Stiahni Audio
Manželstvo je viac ako papier Jeremiáš 31:31-34 Martin Jurčo 16. február 2014 00:27:35 Stiahni Audio