Ján 20.1-18

Dátum:
12. apríl 2009
Series:
Rečník:
Length:
29:35:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 139, 141, 105, 596                                      Veľká Noc 2009                  Daniel Jurčo 12.04.2009 Čítanie:  Ž 118,1-23, Sk 10,34.37-43                               Ján 20.1-9-18                                                                                                                      


 

Úvod

Dnes je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania.

Pane Ježišu, chválim ťa v tento veľkonočný deň. Radujem sa so všetkými nebeskými zástupmi zo všetkého, čo si urobil pre záchranu mojej duše: z moci diabla, z moci smrti a hriechu. Pán Ježiš hovorí: Bol som mŕtvy, hľa, žijem na veky, mám kľúče pekla i smrti. Zjavenie sv Jána 1.18. Pán Ježiš Kristus je víťaz!

- Počas života nás volajú podľa nášho mena, ktoré mi dali rodičia po narodení. Naše meno nás sprevádza celým životom.

Keď rastieme od detstva, naši rodičia nás volajú poda mena. Niekedy oslovenie je plné lásky, no inokedy aj tvrdé, keď to bolí, keď prichádza nielen pohladenie, ale aj úder rukou, varechou. Keď chodíme do školy, vyvolá nás učiteľ k tabuli podľa mena. Sme nervózni zo svojho mena, keď ho započujeme, lebo to znamená, že máme prezentovať svoje vedomosti pred druhými. Sme precitlivení, neradi počujeme svoje meno. Moja manželka ma volá podľa môjho mena. Od šťastia sa mi môže zatočiť hlava, ale aj od hnevu, keď vznikne nedorozumenie. Volanie môjho mena mojou manželkou ma teší ako aj trápi, napr.: rob niečo zo sebou!

- Dnes oslavujeme  vzkriesenie Pána Ježiša Krista zmŕtvych. Prvé veľkonočné ráno Pán Ježiš Kristus oslovil prvého človeka podľa jeho mena. Dnes chceme premýšľať nad tým, čo to pre Máriu Magdalénu znamenalo, ale čo to znamená aj pre nás dnes, keď Pán Ježiš nás volá podľa našeho mena! Pán Ježiš Kristus môže aj mňa zavolať podľa môjho mena.

Dnešný deň pokračujeme čítaním evanjelia podľa Jána.

- Je to zvláštne, že prvou osobou, s ktorou hovorí vzkriesený Pán Ježiš Kristus, je Mária Magdaléna. Táto žena je známa tým, že predtým ju Pán Ježiš Kristus uzdravil, vyhnal z nej sedem démonov. Tým sa dotkol jej života. Mária Magdaléna sa úplne zmenila a cele nasledovala Pána Ježiša Krista. Mária podporovala Pána Ježiša a jeho službu.

Mária Magdaléna bola jedna z mála žien, ktorá stála na Veľký Piatok pod krížom Pánovým, keď bol Pán Ježiš Kristus ukrižovaný.

Mária Magdaléna bola pri tom, keď sňali telo Pánovo a vložili do hrobu.

- Mária Magdaléna skoro ráno ide k hrobu. Iný autor evanjelia píše, že išli aj iné ženy k hrobu. Keď prišli k hrobu, kameň od hrobu je odvalený. Mária to ide oznámiť Petrovi a ostatným učeníkom. Keď učeníci prídu ku hrobu, uvideli, že Ježišovo telo nie je v hrobe.

Učeníci odišli domov, ale Mária tu ostala. Zrazu prídu dvaja anjeli. Mária sa otočí a pred ňou je vzkriesený Pán Ježiš Kristus, ktorého Mária však nepoznáva. Snáď kvôli slzám, rozrušeniu, ale aj kvôli tomu, že vzkriesené telo bolo iné. Aj keď ju Pán osloví, nepoznáva Ho. Nemali by sme byť prekvapení z toho, že Mária Magdaléna nepoznáva Ježiša. Sami učeníci nepochopili vzkriesenie, hoci nám je dnes všetko jasné zo svätých Písem! Určite Márii Magdaléne nenapadla možnosť, žeby Pán vstal zmŕtvych. Ale keď Pán Ježiš Kristus vysloví jej meno, len jedno slovo: Mária, nastáva zmena. Mária Magdaléna okamžite poznáva Pána. Potom odchádza k učeníkom s úžasnou správou! Toto mení život Márie Magdalény navždy!

- Dnes chceme premýšľať nad tým, ako Pán Ježiš môže aj mňa zavolať podľa môjho mena. Čo by to znamenalo pre môj život?

 

1. Keď ma Pán Ježiš zavolá podľa môjho mena, tým Pán Ježiš potvrdzuje vzkriesenie.

Keď Pán Ježiš Kristus zavolá Máriu podľa mena, tým potvrdzuje vzkriesenie. Tri dni predtým je Mária pod krížom, sleduje posledné okamihy života Pána Ježiša Krista. Mária Magdaléna jasne poznala, že Pán Ježiš zomrel, potom bol pochovaný.

Keď Pán Ježiš Kristus volá Máriu po mene, pre Máriu Magdalénu to znamená možnosť, že Pán Ježiš Kristus žije!

To nie je hlas nejakého ducha. Toto stretnutie s Máriou, ale aj ďaľšie stretnutie vzkrieseného Pána Ježiša Krista s učeníkmi, to je dôkaz, že Pán Ježiš Kristus neostal v hrobe, ale bol vzkriesený zmŕtvych!

- Vzkriesenie Pána Ježiša Krista je základ viery. Apoštol  Pavol hovorí o dôležitosti vzkriesenia Pána Ježiša Krista. „Sme nájdení ako falošní svedkovia, keby Pán Ježiš Kristus nebol vzkriesený, ak mŕtvi nevstávajú zmŕtvych, ak Kristus nevstal zmŕtvych, naša viera je márna.“ 1Kor 15.16-17.

- Ak nie je pravdivé vzkriesenie Pána Ježiša Krista, potom by bol Pán vyhlásený, že nehovorí pravdu. Pán Ježiš Kristus viackrát hovoril o sebe, o svojom utrpení, smrti, o svojom vzkriesení na tretí deň. Pán Ježiš Kristus hovoril o svojom ako o skutočnosti!

Keby to nebola pravda, keby sa to nebolo stalo, ako by sme mohli veriť v Pána Ježiša Krista?

- Mnohí ľudia chceli prijať Ježiša len ako dobrého človeka alebo múdreho učiteľa, ale nie ako ukrižovaného Božieho Syna za naše hriechy, nie ako vzkrieseného Božieho Syna, Božou mocou vzkrieseného. Pán Ježiš Kristus povedal o sebe: Ja som cesta, pravda i život, nikto nepríde k Otcovi jedine skrze mňa. Keď Pán Ježiš Kristus volá po mene, tým potvrdzuje skutočnosť vzkriesenia. Väčšinou nás Pán Ježiš Kristus nevolá tak ako Máriu, ale robí to iným spôsobom. Som presvedčený o tom, že Pán Ježiš Kristus hovorí dodnes, oslovuje človeka podľa jeho mena. Pán Ježiš Kristus hovorí ku mne cez Božie Slovo, cez posolstvo, ktoré vysvetľuje Jeho evanjelium. Pán Boh cez Ducha Svätého nás dnes oslovuje. Boh cez Ducha Svätého v našej mysli potvrdzuje skutočnosť vzkriesenia. Takto nás Pán Ježiš Kristus volá podľa našeho mena. Keď ma Pán Ježiš volá podľa môjho mena, tým Pán Ježiš potvrdzuje vzkriesenie. A keď ma Pán Ježiš volá podľa môjho mena, tým Pán Ježiš vytvára nový vzťah.

 

2. Keď ma Pán Ježiš zavolá podľa môjho mena, tým Pán Ježiš vytvára nový vzťah.

Keď  Pán Ježiš zavolal Máriu podľa jej mena, tým Pán Ježiš vytváral s ňou nový vzťah. Keď Pán Ježiš Kristus vstal zmŕtvych, prvou osobou bola žena, ktorej sa zjavil.

- Keby som ja mal možnosť výberu, alebo poradiť Pánovi, koho by som zavolal ako prvého na stretnutie so vzkrieseným Pánom Ježišom Kristom? Uržite by to nebola Mária Magdaléna. Snáď by som Pánovi poradil:

- Pane, bolo by dobré zlomiť náboženských vodcov Izraela, tzn. Kaifáša/ Piláta/ Herodesa, nech sa presvedčia o Tebe, kto si Ty!

- Pane, alebo choď sa zjaviť učeníkom Petrovi a Jánovi, potrebujú to, už na Teba čakajú. Až potom Mária Magdaléna.

Ale Pán Ježiš Kristus sa rozhodol zjaviť sa Márii Magdaléne. Tým, že Pán Ježiš Kristus zavolal Máriu podľa jej mena, tým Pán povedal, že každý človek má cenu v Božom pohľade. Nezáleží, aký má človek pôvod, pozadie, či je muž alebo žena. V očiach sveta Mária Magdaléna bola nič pre druhých. Ale v očiach Pána Ježiša Krista bola cenná, lebo bola stvorená pre vzťah s Pánom Ježišom.

Ide o to, mať nový vzťah s Pánom Ježišom Kristom, mať osobný vzťah s Pánom Ježišom. Nejde o to, aby nás niekto označil, že sme nábožensky založené osoby. Pán Ježiš Kristus odsudzoval náboženských vodcov Izraela, lebo svoje náboženstvo viedli do tradície a rituálov, v ktorých chýbala Božia prítomnsoť. Pán Ježiš Kristus často ignoroval a nevšímal si nábožensku tradíciu, Pánovi Ježišovi Kristovi išlo o budovanie vzťahov v potrebách ľudí. Pán Ježiš Kristus povedal svojim mučeníkom, vy ste moji priatelia,

J 15.15.

- Vieme o tom, že Mária Magdaléna sa zmenila pred smrťou Pánovou, keď ju uzdravil od siedmich démonov. Ale vieme aj o tom, že po vzkriesení Pánovom sa zmenil charakter Márie Magdalény. Cez osobný vzťah Pána Ježiša Krista k  človeku sa mení charakter človeka.

Keď ma Pán Ježiš zavolá podľa môjho mena, tým ma volá do osobného vzťahu s Ním. Snáď ste tu niektorí, ktorí ste nikdy s Pánom Ježišom nezažili trvalý vzťah. Snáď ste tu niektorí, ktorí ste zranení zo vzťahu s nejakým človekom. Ale stretnutie a vzťah so vzkrieseným Pánom Ježišom Kristom nás mení! Ale takýto vzťah sa nestane hneď automaticky, lebo Pán Ježiš Kristus ma volá podľa môjho mena, aby som Mu odpovedal na jeho volanie!

 

3. Keď ma Pán Ježiš zavolá podľa môjho mena, tým mi dáva Pán Ježiš možnosť odpovede na Jeho volanie.

Keď Pán Ježiš Kristus zavolal na Máriu Magdalénu jej menom,  mala niekoľko možností Mu odpovedať:

- ignorovať, nevšímať si Pána Ježiša Krista,

- pochybovať o Pánovi Ježišovi Kristovi,

- odmietnuť Pána Ježiša Krista.

Ale Mária Magdaléna si vyvolila Ježiša! Určite Mária Magdaléna nerozumela všetkému, ale podľa svojho poznania a svojho stavu a situácie sa rozhodla primknúť sa k Pánovi a nasledovať Ho.

 

Záver

- Dnešné nedeľné veľkonočné ráno nás Pán Ježiš Kristus volá podľa našeho mena!

- Pán Ježiš nám potvrdzuje skutočnosť Jeho vzkriesenia Nebeským Otcom. Pán Ježiš nás volá, aby sme s Ním vstúpili do nového

  vzťahu s Ním. Pán Ježiš nás volá, aby sme Mu odpovedali.

 

Podobne ako Mária Magdaléna aj my máme niekoľko možností:

- Môžeme ignorovať Pána Ježiša Krista, nemusíme si všimnúť Jeho volanie ku sebe. Dá sa to potlačiť, nechcem počuť Jeho hlas.

- Môžeme sa rozhodnúť pochybovať: o vzkriesení Pána Ježiša Krista, o zápisoch Biblie vzkriesenia, že Ježiš nevstal z hrobu.

- Môžeme odmietnuť Pána Ježiša Krista dnešné ráno, aj keď veríme vo vzkriesenie, aj keď  veríme vo vzťah s Ježišom,

  ale nechceme akceptovať Božiu ponuku, lebo to chápeme ako obmedzovanie života.

 

- Dnešné ráno si vyvoľme byť v prítomnosti Ježiša. Tak si zvolím Ježiša! Pán Ježiš Kristus povedal: Moje ovce počujú môj hlas,

  ja ich poznám, ony ma nasledujú, Ja im dám večný život, sú isté v mojej ruke.

 

Dnes Vás pozývam počuť hlas Pána Ježiša Krista, ktorý pozýva podľa Vašeho mena:

- Prijmite skutočnosť vzkriesenia Pána Ježiša Krista!

- Vstúpte do osobného vzťahu s Pánom Ježišom Kristom!

- Odpovedajte Pánovi Ježišovi Kristovi na Jeho hlas: Pane, tu som!

Ale predtým než prijmete Božiu ponuku, dovoľte krátke Pánovo varovanie a upozornenie: to, že prijmete pozvanie Pána Ježiša  Krista do Jeho blízkosti, to ešte nikomu nazaručuje, že všetky problémy odídu od človeka! Lebo žijeme v hriešnom svete. Pán Ježiš Kristus hovorí: budete mať súženie, ale dúfajte, Ja som víťaz, Ja som premohol svet. Ale hovorím vám to preto, aby ste mali pokoj, J 16.33. Vyvoliť si Pána Ježiša Krista nie je jednoduché! Budete musieť viesť zápas s mnohými vecami. Ale Pán nás uisťuje o tom, že nám chce dať prežiť nádej a radosť v živote!

 

Modlime sa:

Pane, ďakujem, že ma voláš podľa môjho mena. Pane, ja Ti verím, verím v Tvoje vzkriesenie.

Verím, že Pán Ježiš Kristus prišiel zomrieť za moje hriechy.

Pane, vyznávam, že som hriešnik, ľutujem to, odpusť mi. Dnes sa Ti dávam Pane Ježišu Kriste! Amen.

 

Večera Pánova

Dnes ideme k Večeri Pánovej. Je to pripomienka tela a krvi Pánovej!

Je to tajomstvo viery, lebo Pán Ježiš Kristus uprostred nás stojí!

 

Prianie:

Požehnané Veľkonočné sviatky vám všetkým prajem!

Je to udalosť radosti zo vzkriesenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

 

 

 

Player needs JavaScript turned on.