Mojžiš XX.

Dátum:
04. november 2009
Series:
Rečník:
Length:
30:25:00
Sermon Notes:
Exodus 20:7  Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. 2M 20.7
Player needs JavaScript turned on.