Oznamy v nedeľu 15.9.2019

  • Minulú nedeľu zomrel Július Bándy, pohreb bol vo štvrtok 12.9. Jožke a jej rodine vyjadrujeme našu účasť pri jej strate. Pán Boh nech vás potešuje, povzbudzuje a sprevádza! Ďakujeme všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomáhali rodine.
  • Vo štvrtok 12.9. zomrel Mila Laco z Kalinova. Pohreb bude mať dnes popoludní v Kalinove.
  • Kazateľ Jurčo bude s manželkou od pondelka do stredy na pastorálnej konferencii kazateľov v Čechách.
  • V pondelok 16.9. bude od 12:00 brigáda na dvore. Budeme navážať kamene pod dlažbu. Potrebujeme aspoň 10 až 15 mužov. Prosíme mužov, aby si zariadili čas tak, aby mohli byť v dispozícii. ĎAKUJEME!
  • Vo štvrtok 19.9. bude o 18:00 zhromaždenie v Orkucanoch.
  • V sobotu 21.9. bude od 9:00 do 14:30 v našom zbore prebiehať Biblické vzdelávanie (nielen) pre Rómov. Mal by to byť ročný cyklus (10 stretnutí – raz mesačne). Kto by ste mali záujem sa ho zúčastniť, prihláste sa do 15.9. tzn. dnes sa mailom u Bohuslavy Havrilovej. Mail si vyžiadajte u kazateľa zboru.
  • Vedúci besiedky mali stretnutie a informujú rodičov, ktorí vodia deti do besiedky, aby 1. a 3. nedeľu vodili deti do jedálne - malej sály na 10:00. Besiedka začína spoločným spevom. V 2. 4. a prípadne 5. nedeľu deti odchádzajú do besiedky po chválach. Besiedka býva do 11:15. Prosíme rodičov, aby nerušili priebeh skorším príchodom. Ďakujeme!
  • Chceme vás pozvať k modlitbám, ktoré bývajú každú nedeľu 9:30 – 9:45 v kancelárii zboru.
  • Dnes večer o 18:00 bude v kostole Evanjelickej cirkvi koncert barokového telesa Il Cuore Barocco (Barokové srdce). Je to súbor mladých hudobníkov zameraných na historicky poučenú interpretáciu hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových rukopisov a traktátov.