Oznamy v nedeľu 27.10.2019

  • Dnes budeme mať po kázni účelovú zbierku na nový zborový dom CB v Žiline.
  • V utorok 29.10. bude o 18:00 plánované stretnutie staršovstva zboru.
  • V piatok 1.11. nebude ani krúžok na stavanie a programovanie robotov, ani STARter. Sú jesenné prázdniny.
  • V sobotu 2.11. bude o 16:00 pre všetkých záujemcov seminár s kazateľom Stanislavom Stéblom o komunitnom štúdiu Biblie. Srdečne pozývame! Viac informácií nájdete: http://cbsint.cz/
  • Bratislavský zbor CB, Cukrová 4 organizuje v sobotu 9.11.2019 konferenciu s názvom “Plus mínus 30 rokov. Časy sa menia, hodnoty zostávajú?” Príďte, ak vás zaujíma téma odovzdávania duchovných hodnôt. Zažijete krátke prednášky, interaktívne workshopy ale aj pásmo hudby a poézie, radosť zo spoločenstva a dobrého jedla. Nechceme, aby jadrom premýšľania bolo iba nostalgické rozprávanie o minulosti. Formát je prispôsobený tak, aby človek načerpal novú silu a aby sa obsah dotkol praktického života. Prihlásiť sa môžete do 3.11.2019: https://row.sk/KoH5U
  • Pozývame na konferenciu Modlitebného spoločenstva Lýdia, ktorá bude v našej modlitebni v sobotu 16.11.2019. Prihlásiť sa môžete u Marienky Kailingovej.
  • Pozývame vás na druhý ročník konferencie Viera v práci s hlavnou témou: Slová sa musia stať telom. Konferencia sa uskutoční v hoteli Hutnik v Tatranských Matliaroch, 29.11-1.12.2019. Program, registráciu aj všetky informácie nájdete na: www.vieravpraci.sk. Registrácia je otvorená do 12.11.2019.