Oznamy v nedeľu 3.11.2019

  • Ďakujeme bratovi kazateľov Stanislavovi Stéblovi za jeho včerajšiu aj dnešnú službu. Posielame pozdravy do Liberca!
  • Minulú nedeľu sme mali účelovú zbierku na nový zborový dom v Žiline. Vyzbierali sme 1.550€. Srdečná vďaka!
  • Dnes o 17:00 budeme mať homiletickú skupinku.
  • V sobotu 9.11. bude o 9:00 seniorátne stretnutie starších zborov spolu s Tomášom Grulichom v Hermanovciach n/T. Po stretnutí bude mať Tomáš osobitné stretnutie s našim staršovstvom.
  • Bratislavský zbor CB, Cukrová 4 organizuje v sobotu 9.11.2019 od 9:30 do 18:30 konferenciu s názvom “Plus mínus 30 rokov. Časy sa menia, hodnoty zostávajú?” Príďte, ak vás zaujíma téma odovzdávania duchovných hodnôt. Konferencia je určená predovšetkým rodičom detí a teenagerov a tým, ktorí sa venujú týmto vekovým skupinám, vítaní sú však všetci, ktorých zaujíma téma odovzdávania duchovných hodnôt.  V rámci tejto konferencie si pripomenieme 30. výročie úmrtia kazateľa a básnika Milana Jurču. Prihlásiť sa môžete už len dnes: https://row.sk/KoH5U
  • Pozývame na konferenciu Modlitebného spoločenstva Lýdia, ktorá bude v sobotu 16.11.2019. Prihlásiť sa môžete u Marienky Kailingovej.
  • Pozývame vás na druhý ročník konferencie Viera v práci s hlavnou témou: Slová sa musia stať telom. Konferencia sa uskutoční v hoteli Hutnik v Tatranských Matliaroch, 29.11-1.12.2019. Program, registráciu aj všetky informácie nájdete na: www.vieravpraci.sk. Registrácia je otvorená do 12.11.2019.
  • Dostali sme ponuku kníh na Vianoce z Porta libri. Pozrieť a objednať si ich môžete u Zuzky Roháčkovej. Medzi knihami je kniha od Anny Voskampovej: Odkrývanie najväčšieho daru, ktorá je čítaním počas Adventu. Tú si objednávajte podľa možnosti skôr. Ďakujeme!