Oznamy v nedeľu 10.11.2019

  • Ďakujeme bratovi kazateľov Tomášovi Grulichovi za jeho včerajšiu aj dnešnú službu. Posielame pozdravy do zboru Network v Prahe!
  • Brat kazateľ Jurčo dnes slúži v Giraltovciach.
  • Dnes podvečer budú o 17:00 modlitby za voľby do Národnej Rady SR.
  • Pozývame na konferenciu Modlitebného spoločenstva Lýdia, ktorá bude v sobotu 16.11.2019. Prihlásiť sa môžete u Marienky Kailingovej ešte dnes. Sestry prosíme o to aby doniesli koláče.
  • Pozývame vás na druhý ročník konferencie Viera v práci s hlavnou témou: Slová sa musia stať telom. Konferencia sa uskutoční v hoteli Hutnik v Tatranských Matliaroch, 29.11-1.12.2019. Program, registráciu aj všetky informácie nájdete na: www.vieravpraci.sk. Registrácia je otvorená do 11.11.2019.
  • Dostali sme ponuku kníh na Vianoce z Porta libri. Pozrieť a objednať si ich môžete u Zuzky Roháčkovej. Medzi knihami je kniha od Anny Voskampovej: Odkrývanie najväčšieho daru, ktorá je čítaním počas Adventu. Tú si objednávajte podľa možnosti skôr. Ďakujeme!
  • Môžete si objednávať a predplatiť časopis Brána na rok 2020 u brata Alberta Straku do 21.11.2019. Predplatné na rok 2020 je 22,50€.
  • Podobne si môžete objednávať časopis Dialóg na rok 2020 u brata Petra Kailinga.