Oznamy v nedeľu 8.3.2020

  • Brat kazateľ Jurčo dnes slúži v Michalovciach.
  • Dnes bude o 18:00 v Dvorane biskupského úradu ECAV Svetový modlitebný deň. Srdečne pozývame!
  • V stredu 11.3. bude o 17:30  v zborovej sieni na fare ECAV prednáška
  • o práci Misie na Níle. Slovo bude mať Dr. Emad z Egypta.
  • V sobotu 14.3. budeme mať od 15:30 do 19:30 v rámci cesty obnovy seminár s Tomášom Grulichom. Téma je učenícke skupinky. Prosíme, prihláste sa na seminár vo vestibule zapísaním sa na papier.
  • Pozývame na Letný zborový pobyt, ktorý bude v dňoch 13.7.-18.7.2020 v hoteli CHEMES na Zemplínskej Šírave. Rečníkmi budú Pavel a Julka Rausovci. Prosíme, aby ste do nedele 15.3. odovzdali prihlášku a zaplatili zálohu 20€/osobu Lucii a Petrovi Čintalanovcom.