Oznamy v nedeľu 22.3.2020

  • Ani tento týždeň nebude žiadne stretnutie.
  • Pridajme sa v stredu 25.3. k modlitbám s pôstom. Zvykli sme pred Večerou Pánovou a teraz o to viac. Sústreďme sa na Božie Slovo, modlitby, chvály a urovnanie vzťahov-zmierenie. Máme zasľúbenie, čo sme čítali už minulú nedeľu 2. Kron 7, 14 Boh vypočuje naše modlitby keď v pokání k nemu prichádzame a pokorne sa modlíme.
  • Modlime sa za chorých, zvlášť za Martu, Milotku, Janka a ich rodiny. 
  • Zbierka nebude, ale môžete prispievať na účet zboru: SK45 0900 0000 0000 9628 5564. Ďakujeme za vaše príspevky!