kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Jozuova obnova Józua 24:15 Tibor Máhrik 26. november 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Mýty neodpustenia Matúš 18:21-35 Ľudo Fekete 19. november 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Žalm vďačnosti prešovského zboru Žalmy 44:2-9 Martin Jurčo 12. november 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Danielova modlitba Daniel 9:2-23 Peter Prištiak 11. november 2017 Modlitebné spoločenstvo Lýdia Stiahni Audio
Ježiš pozýva stratených Lukáš 19:1-10 Martin Jurčo 05. november 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ani chudobu, ani bohatstvo. Čo teda? Príslovia 30:7-9 Martin Jurčo 29. október 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Plačúci rozsievač Žalmy 126 Peter Prištiak 22. október 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Povolanie Léviho Lukáš 2:13-17 Daniel Jurčo 15. október 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Trojí umírání Ján 12:23-28 Tomáš Grulich 08. október 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Láska, ktorá vychováva Martin Jurčo 01. október 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Kristov pohľad na cirkev Zjavenie 3:14-22 Martin Jurčo 24. september 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Horlivosť nestačí Rimanom 9:30-10:8 Ľudo Fekete 17. september 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nový začiatok Efezským 4:22-32 Martin Jurčo 10. september 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Použi svoju silu 2 Sudcov 6:11-7:18 Ľudo Fekete 03. september 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Mŕtvy hriechu Rimanom 6,1-14 Ľudo Fekete 20. august 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Za koho ma pokladáte Marek 8:27-38 Martin Jurčo 13. august 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Veľkí a malí v Božom kráľovstve Matúš 18:1-6
Matúš 19:13-15
Bohdan Roháček 06. august 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Koho hľadáš? Ján 20:11-18 Marek Jurčo 23. júl 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Zaveď ma na miesta bezhraničnej viery Matúš 14:22-36 Martin Jurčo 16. júl 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Falošná pokora Lukáš 15:25-32 Ľudo Fekete 09. júl 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio