kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Začal sa meniť Lukáš 9:28-36 Martin Jurčo 05. marec 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Štyri Kristove priority času Marek 1:35-39 Martin Jurčo 26. február 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nemiň ciel 1. Mojžišova 2:18
Efezským 5:21-27
Matúš 22:34-40
Ľudo Fekete 19. február 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Manželstvo - spolu na ceste 1. Mojžišova 2:24-25
Matúš 19:1-12
Radek Kalenský 12. február 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Strom, v ktorom hniezdia vtáky Matúš 13:31-32 Marek Jurčo 05. február 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nepleťme si milosť so schopnosťou Žalmy 51:3-6
2. Korintským 32:21-26
Ľudo Fekete 29. január 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pôst - askéza alebo cesta k Bohu Izaiáš 58 Martin Jurčo 22. január 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vidieť za oponu Matúš 16:5-12 Ľudo Fekete 15. január 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Žalm 23 Žalmy 23 Jozef Bán 08. január 2017 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Contemporary (Silvester) Daniel Bán 31. december 2016 Slávnosti Stiahni Audio
Ponížení (Vianočná bohoslužba) Filipským 2:6-8
Lukáš 2:6-7
Ľudo Fekete 25. december 2016 Slávnosti Stiahni Audio
Chudobný Boh (Štedrovečerná bohoslužba) Martin Jurčo 24. december 2016 Slávnosti Stiahni Audio
Chudoba sveta a chudoba v nás Allan Bussard 11. december 2016 Stiahni Audio
Taktiky nepriateľa: nahlodávač 5. Mojžišova 1:19-32 Ľudo Fekete 04. december 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh zvoní pri tvojich dverách Zjavenie 3:14-22 Martin Jurčo 27. november 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Taktiky nepriateľa: majster zvádzania Matúš 4:1-11 Ľudo Fekete 20. november 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Taktiky nepriateľa: falošní nepriatelia 1. Kráľov 12:1-19 Ľudo Fekete 13. november 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pohľad vpred 2. Kráľov 2:1-18 Tibor Máhrik 06. november 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vízia uctievania Žalmy 73:25-28 Martin Jurčo 30. október 2016 Zdravý misijný zbor Stiahni Audio
Správcovia nebeského daru Rimanom 12:1-8
Matúš 25:14-30
Ľudo Fekete 23. október 2016 Zdravý misijný zbor Stiahni Audio