kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Nasleduj Ježiša na ceste kríža I Martin Jurčo 02. apríl 2015 Slávnosti Stiahni Audio
Boh nesie následky našich hriechov 2. Samuelova 15:13-30 Ľudo Fekete 29. marec 2015 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Boh stavia tvoj chrám 2. Samuelova 7:1-29 Martin Jurčo 22. marec 2015 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Hriech v živote zbožného človeka 1. Samuelova 25:1-44 Ľudo Fekete 15. marec 2015 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Čo v nás vidí Boh? 1. Samuelova 16:1-13 Martin Jurčo 08. marec 2015 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Kto je tvoj Kráľ? 1. Samuelova 8:1-22 Ľudo Fekete 01. marec 2015 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Si pripravená žiť s Bohom za každých okolností? Ester Krišková 28. február 2015 Modlitebné spoločenstvo Lýdia Stiahni Audio
Štyri dôležité otázky, ktoré sa ma raz bude Pán pýtať Matúš 6:19-21
1. Korintským 3:10-17
Martin Jurčo 22. február 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
O manželstve Efezským 5:21-33 Ľudo Fekete 15. február 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
O správcoch Títovi 1:4-9 Martin Jurčo 08. február 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
V bolesti, ale nie sám Rimanom 8:18-30 Ľudo Fekete 25. január 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ovocie ducha: sebaovládanie Daniel 1:1-9 Martin Jurčo 18. január 2015 Ovocie ducha Stiahni Audio
Ovocie ducha: miernosť Galatským 5:23 Martin Jurčo 11. január 2015 Ovocie ducha Stiahni Audio
Eliášov príbeh 1. Kráľov 18:41-46 Martin Jurčo 04. január 2015 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Čo rozhoduje bitky? 2. Kronická 20:1-30 Ľudo Fekete 01. január 2015 Slávnosti Stiahni Audio
Počúvaj, čo Boh hovorí Izaiáš 45:18-21 Ľudo Fekete 28. december 2014 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Akcia lásky Matúš 1:23 Martin Uhriňák 26. december 2014 Slávnosti Stiahni Audio
Dôsledok milosti? Bohatý schudobnel pre mňa 2. Korintským 8:9 Martin Jurčo 25. december 2014 Slávnosti Stiahni Audio
Štedrovečerná bohoslužba 24. december 2014 Slávnosti Stiahni Audio
Keď Boh prichádza Matúš 21:1-13 Ľudo Fekete 14. december 2014 Nedeľné kázne Stiahni Audio