kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Zrkadlá našej viery Lukáš 7:36-50 Martin Jurčo 10. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nepohŕdaj malými začiatkami Haggeus 2:1-9 Ľudo Fekete 03. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
V Božej škole nie sú prázdniny 1. Mojžišova 49:8-12 Martin Jurčo 26. jún 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pouvažujte o svojích cestách Haggeus 1:1-11 Ľudo Fekete 19. jún 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Chlieb náš každodenný Matúš 6:11 Rastislav Betina 12. jún 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vstúpiť do paradoxu 10. jún 2016 Noc kostolov Stiahni Audio
Vystúp z priemernosti Micheáš 4:1-14 Ľudo Fekete 05. jún 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ducha neuhášajte 1. Tesalonickým 5:19-22 Juraj Kohút 29. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
O dôvere Ján 8:1-11 Ľudo Fekete 22. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Jednota v Duchu Efezským 4:1-16 Tomáš Grulich 15. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Veďme... Slúžme... Modelujme... Efezským 3:14-4:16 Ervin Mittelmann 13. máj 2016 Slávnosti Stiahni Audio
Viera našich matiek 2. Timoteovi 1:3-5 Martin Jurčo 08. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Evanjelium pre služobníkov 2. Timoteovi Bohdan Roháček 01. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Príbeh o milosti 1. Korintským 15:10 Martin Jurčo 24. apríl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Prečo neviem prečo? Kazateľ 3:11-14 Ľudo Fekete 17. apríl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Zápas o posvätenie Martin Jurčo 10. apríl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Môj Boh je väčší! Ale dokedy? 1. Mojžišova 14:1-4
Micheáš 7:7-8
Žalmy 63:4-5
Ľudo Fekete 03. apríl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Veľkonočná nedeľa: Ježiš je vzkriesený Martin Jurčo 27. marec 2016 Slávnosti Stiahni Audio
Nahá pravda o kríži Marek 15:22-41 Ľudo Fekete 25. marec 2016 Slávnosti Stiahni Audio
Zelený štvrtok: Nasleduj Ježiša na ceste kríža Martin Jurčo 24. marec 2016 Slávnosti Stiahni Audio