kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Poznanie evanjelia prináša zmysel Kolosenským 1:3-6 Ľudo Fekete 12. október 2014 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ovocie ducha: pokoj 1. Samuelova 25:1-42 Martin Jurčo 05. október 2014 Ovocie ducha Stiahni Audio
Nádej pre ženy a psov Marek 7:24-30 Josef Sýkora 28. september 2014 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Božia láska a Kristova trpezlivosť 2. Tesalonickým 3:5 Ľudo Fekete 21. september 2014 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ovocie ducha: radosť Nehemiáš 8:11-12 Martin Jurčo 14. september 2014 Ovocie ducha Stiahni Audio
Kto je Ježiš? Ján 8:30-59 Ľudo Fekete 10. september 2014 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Ovocie ducha: láska Galatským 5:22-23
Ján 15:1-17
Martin Jurčo 07. september 2014 Ovocie ducha Stiahni Audio
Potrebujeme duchovný rast? Galatským 5:13-26 Martin Jurčo 31. august 2014 Ovocie ducha Stiahni Audio
Pán Ježiš a žena hriešnica Ján 8:1-11 Martin Jurčo 27. august 2014 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Pošli to ďalej 2. Korintským 5:14-21 Ľudo Fekete 24. august 2014 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Živá voda Ján 7 Ľudo Fekete 20. august 2014 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Otvorenosť evanjelia Skutky 11:1-18 Martin Jurčo 17. august 2014 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ako Duch sväyý prepája realitu večnosti s realitou dneška Skutky 9:31-43 Ervin Mittelmann 10. august 2014 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ježiš je chlieb života Ján 6:22-35 Pavol Jurčo 06. august 2014 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Sme živým mostom ku Kristovi Kolosenským 2:6-7
Matúš 7:24-25
Daniel Jurčo 03. august 2014 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nasýtenie zástupu Ján 6:1-21 Ľudo Fekete 23. júl 2014 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Víťazstvo nad strachom Izaiáš 41:10 Martin Jurčo 20. júl 2014 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pokánie Ján Verčimák ml 06. júl 2014 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ježiš dáva dôkazy svojho Božstva Ján 5 Martin Jurčo 02. júl 2014 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Svetlo v temnom údolí Žalmy 23 Ľudo Fekete 29. jún 2014 Nedeľné kázne Stiahni Audio