Martin Jurčo

Martin Jurčo
Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Dátum Length Séria Additional file
Neboj sa, nemlč, rozprávaj Skutky 18:1-17 06. apríl 2014 00:00:00 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Filip a eunuch Skutky 8:26-40 23. marec 2014 00:27:34 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Kde nájdem múdrosť? 1. Kráľov 3:4-15
2. Timoteovi 3:16
09. marec 2014 00:24:55 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Manželstvo je viac ako papier Jeremiáš 31:31-34 16. február 2014 00:27:35 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Modlitba Mojžiša Žalmy 90 26. január 2014 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Duchovne dary 1. Petrov 4:10-11 12. január 2014 00:30:24 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Radosť z pretrvávajúcej milosti Žalmy 66 31. december 2013 00:27:40 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh prelomil mlčanie Ján 3:16-21 25. december 2013 00:00:00 Slávnosti Stiahni Audio
Zbúraj bariéry vo vzťahu k svetu Ján 4:10-17 15. december 2013 00:00:00 Zbúraj bariéry Stiahni Audio
Naše začiatky a poslanie Jeremiáš 29:7
Jeremiáš 29:11-14
Matúš 3:12
20. október 2013 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Dva domy, jeden základ Matúš 7:24-27 05. september 2013 00:00:00 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Smäd po Bohu Žalmy 42:2-6 01. september 2013 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Milost Kristova Efezským 2:1-10
Lukáš 5:8-16
25. august 2013 00:33:48 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Naše vyznanie a skutky Matúš 7:21-23 07. august 2013 00:25:06 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Falošní proroci v ovčom rúchu, či? Jeremiáš 23:16-17
Jeremiáš 23:28
Jeremiáš 23:31-32
Matúš 7:15-23
31. júl 2013 00:26:36 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Bozia Milost Žalmy 31:10-11 11. júl 2013 00:16:45 Pohreby Stiahni Audio
5 svedectiev Ján 8:30-36 07. júl 2013 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Praktické posvätenie 1. Tesalonickým 4:1-8 03. jún 2013 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
O trojici Izaiáš 6:1-8 26. máj 2013 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vzkriesenie Krista, vzkriesenie moje Kolosenským 2:12-13
Kolosenským 3:1-4
31. marec 2013 00:27:28 Slávnosti Stiahni Audio