Martin Jurčo

Martin Jurčo
Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Dátum Length Séria Additional file
Zrkadlá našej viery Lukáš 7:36-50 10. júl 2016 00:27:29 Nedeľné kázne Stiahni Audio
V Božej škole nie sú prázdniny 1. Mojžišova 49:8-12 26. jún 2016 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Viera našich matiek 2. Timoteovi 1:3-5 08. máj 2016 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Príbeh o milosti 1. Korintským 15:10 24. apríl 2016 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Zápas o posvätenie 10. apríl 2016 00:00:00 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Veľkonočná nedeľa: Ježiš je vzkriesený 27. marec 2016 00:00:00 Slávnosti Stiahni Audio
Zelený štvrtok: Nasleduj Ježiša na ceste kríža 24. marec 2016 00:00:00 Slávnosti Stiahni Audio
Ježiš v súdnej sieni Marek 14:53-65 20. marec 2016 00:30:40 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Peter zomiera ilúziám Marek 14:26-72 06. marec 2016 00:27:14 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Ježiš je hostiteľ Marek 14:12-26 28. február 2016 00:29:36 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Slovo pre Zbor Izaiáš 35:1-10 31. január 2016 00:15:51 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Čo vidí viera Józua 2:1-14 24. január 2016 00:29:42 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Staré zlaté časy? Izaiáš 43:16-21 03. január 2016 00:33:52 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Môj rok 31. december 2015 00:28:15 Slávnosti Stiahni Audio
Kľúč k Božej Milosti Títovi 25. december 2015 00:34:07 Slávnosti Stiahni Audio
Nečakaný dar Lukáš 1:26-38 06. december 2015 00:25:37 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Príťažlivá cirkev Skutky 2:41-47 08. november 2015 00:31:48 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Božia moc a Debora Sudcov 4:1-21 27. september 2015 00:27:13 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Oslava Božej moci Žalmy 146 30. august 2015 00:34:16 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pohľad a pozvanie Boha Zjavenie 2:1-7 16. august 2015 00:30:24 Nedeľné kázne Stiahni Audio