Nedeľné kázne

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
Ježiš chystá aj pre pohanov cestu k Bohu Matúš 21:7-15 Martin Jurčo 14. apríl 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Vzťah kresťanov k štátnej moci 1. Petrov 2:13-17 Daniel Bán 07. apríl 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Služobníci Najvyššieho 1. Petrov 4:10-11
1. Petrov 5:1-5
Martin Jurčo 31. marec 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Poslanie cirkvi Martin Jurčo 24. marec 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Vodca s pastierskym srdcom 1. Petrov 5:1-6 Martin Jurčo 17. marec 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Viera a pokora stotníka Lukáš 7:1-10 Dalibor Pešta 10. marec 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Keď dvaja nevidia to isté 4. Mojžišova 13-14 Martin Jurčo 24. február 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Moc vysloveného slova Ľuboš Lacho 17. február 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Nová identita kresťanov 1. Petrov 2:9-12 Daniel Bán 10. február 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Túžba po nesprávnej zmene 1. Samuelova 8:1-22 Martin Jurčo 03. február 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Nehanbím sa za svedectvo o Pánovi, lebo som posilňovaný Bohom 2. Timoteovi 1:1-8 Martin Jurčo 27. január 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Zdroj našej identity, alebo na čom staviam dom svojho života 1. Petrov 2:4-8 Daniel Bán 13. január 2019 00:00:00 Stiahni Audio
Heuréka, to je viac ako internetový portál Ján 1:43-51 Martin Jurčo 06. január 2019 00:00:00 Stiahni Audio
O Stratenej ovci Lukáš 15:1-7 Ľubo Lorinc 30. december 2018 00:40:41 Stiahni Audio
Radosť v Samárii Skutky 8:1-14 Daniel Bán 09. december 2018 00:00:00 Stiahni Audio
Skrytý význam letníc Skutky 1-2 Michal Kevický 02. december 2018 00:00:00 Stiahni Audio
Vrúcne sa milujte 1. Petrov 1:22-2:3 Daniel Bán 25. november 2018 00:00:00 Stiahni Audio
Odpustenie Matúš 18:21-35 Roman Neumann 18. november 2018 00:00:00 Stiahni Audio
Cirkev povolaná k oslave Boha Ján 15:1-9 Pavol Halža 11. november 2018 00:00:00 Stiahni Audio
Hovor, načúvam ti Jakubov 1:19 Martin Jurčo 04. november 2018 00:00:00 Stiahni Audio