Lk 22.39-46

Dátum:
02. apríl 2010
Series:
Rečník:
Length:
32:03:00
Sermon Notes:
Veľkonočné pašie na Veľký Piatok

 

Kresťanský spevník č. 314.

Úvod

Modlitba:

KS: 403.

Getsemane: Mat.26,30-46

Krátke zamyslenie Lk 22.39-46

KS 64.

Zradenie, zajatie: Ján 18,1-12

Pred vysokou radou: Mat. 26,57-68

Zapretie Petrovo: Mat.26,69-75

KS 60.

Pred Pilátom: Ján 18,28-40,19.1-15

KS 72.

Ukrižovanie: Mat.27,24-43 Luk.23,39-43 Mat.27,45-56

KS 65.

Pohreb, stráž u hrobu: Mat.27,57-66

KS 63.

Modlitba:

Spoločná pieseň: KS 75.

Player needs JavaScript turned on.