Nanebovstúpenie Pána Ježiša Krista

Dátum:
12. máj 2010
Series:
Rečník:
Length:
25:33:00
Sermon Notes:
Lk 24.44-52
Player needs JavaScript turned on.