Vďaka Pánovi Ježišovi sa môžem vzpriamiť.

Dátum:
21. november 2010
Series:
Rečník:
Length:
39:28:00
Sermon Notes:

Vďaka Pánovi Ježišovi sa môžem vzpriamiť.

A: Pohľad do textu.

B: Dr. Lukáš udáva 3 dôvody, že je tu nádej:

1. Pán Ježiš sa stará o zranených ľudí, V10-12.

2. Pán Ježiš je dostatočne silný uzdraviť zranených, V12-13.

3. Pán Ježiš vysvetľuje, že satan nie je Boh, V15-16.

Záver:

1. Štyri otázky z Lk 13: politická, náboženská, teologická, osobná.

2.  Učíme sa z našeho textu - vzpriamiť sa!

Zhrnutie

Lk 13.10-17
Player needs JavaScript turned on.