Kto riadi svet?

Dátum:
14. august 2016
Referencie:
Izaiáš 45:5-7; 1. Korintským 29:10-17; Ján 3:16-17; Žalmy 99:1-3
Series:
Rečník:
Length:
00:27:09
Player needs JavaScript turned on.